Fiske i Klarälven

Klarälven har sitt övre flöde i Norge och heter där Femundselva, efter sjön vid namn Femunden som den flyter igenom. När den senare kommer till Trysils kommun byter den namn till Trysielva och får senare namnet Klarälven, när den flyter in i norra Värmland.

nile-perch-fishingKlarälven huserar ett antal olika fiskar där du hittar bland annat fiskar som lake, öring, harr, sik, lax, elritsa och lämpar sig utmärkt för en fiskeresa. Vissa bestämmelser gäller för att få fiska i älven som att man måste ha ett giltigt fiskekort. Fiskekortet går att lösa på nätet vid Sysslebäcks Stugby och Fiskecamping och exempelvis Turistbyrån.

När det gäller Harr, får du ta upp tre om dagen som du får behålla, de ska vara mellan 35 och 45 cm. Kortare än 35 cm ska tillbaka, liksom de som är över 45 cm, dom ska också tillbaks i älven.

Lax som ej är fenklippt måste släppas tillbaka liksom de individer som är mindre än 50 cm. Under vissa perioder är det fiskeförbud och perioderna är inte det samma mellan de olika arterna. Förbud på lax ligger mellan 1/9 – 31/10 och på harr mellan 1/1 – 30/4. När du köper fiskekort får du veta alla detaljer.

Klarälven mynnar ut i Vänern, vilket har ett helt unikt bestånd utav sötvattens lax. Beståndet lever hela livet i sötvatten och vandrar upp i Klarälven för att leka. På grund utav vattenkraftsutbyggnaden kan fisken inte vandra uppöver och norrut i älven. I Forshaga har man därför anordnat en fiskfälla, så att man kan fånga och transportera fisk upp till de övre delarna av Klarälven.